fbpx

Gro Randi Frøyland

Gro Randi Frøyland er ansatt i 20% stilling som HMS og personalansvarlig. Hun har privat fysioterapi praksis og er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og er lærer i Basal Kroppskjennskap (BK). Pedagogikken i BK retter seg både mot det individuelle mennesket, men er spesielt utviklet for å arbeide med grupper for å fremme helse og personlig vekst gjennom oppmerksomt nærvær. HMS arbeidet i klinikken tilrettelegges på dette grunnlag.

gro-med-hund