fbpx

Hud

Det finnes en lang rekke årsaker til hudproblemer hos hund og katt.  De vanligste årsakene er allergi, parasitter, infeksjoner, hormonelle forandringer og kreft . Huden har et ganske likt reaksjonsmønster uavhengig av årsak til problemet. Dette gir svært like symptomer for svært ulike årsaker.

Ved  undersøkelse av en pasient med et hudproblem er en god sykdomshistorie svært viktig for oss. Alder ved oppstart av symptomer, grad av kløe, fôring og tidligere behandling og effekt av denne er alle meget viktige opplysninger for oss.

Ved Smådyrklinikken i Haugesund anbefaler vi en grundig undersøkelse av pasienter med hudproblemer. Det er alltid ønskelig å finne den underliggende årsaken til hudproblemene og ikke bare behandle symptomene.  Helseundersøkelsen innebærer en generell klinisk undersøkelse med spesiell vekt på hud, ører og mikroskopisk undersøkelse av hudskrap og hår. Videre anbefales det i enkelte tilfeller blodprøver med hensyn til allergi, stoffskiftefunksjon og andre hormonelle ubalanser. Uttak av små hudbiter (biopsier )kan også gi oss god informasjon om årsaken til hudproblemet.

I mange tilfeller vil undersøkelsen føre til oppstart av medikamentell behandling. Mange hudlidelser har behov for flere oppfølgningstimer for å optimalisere behandlingen. Ved kontrolltimer hører vi hvordan effekten av behandlingen er og om behandlingen må endres eller forlenges.

smadyrsklinikken_028