fbpx

Indremedisin

Indremedisin innebærer sykdommer i indre organer i form av hjerne, urinveier, reproduksjonsorganer, tarm, lunger, lever, hjerte , bukspyttkjertel og alle øvrige organer.

Ved sykdom hos våre kjæledyr er vi avhengig av en grundig sykdomshistorie, såkalt anamnese fra eier. Denne skal inneholde varighet, utvikling og grad av sykdom i tillegg til opplysninger om tidligere sykdom, medisinering, fôring, drikkelyst, avføring og urinering.

Ut fra disse opplysningene og en generell klinisk undersøkelse gjør veterinæren en vurdering av hva som videre bør gjøres. Videre undersøkelser kan omfatte  blodprøver, urinprøver, røntgenbilder, ultralyd eller biopsier.

All videre undersøkelse og behandling  gjøres i så stor grad som mulig i samråd med eier. Veterinæren informerer  om hva som bør gjøres for så å gi et kostnadsoverslag og videre  diskutere alternative framgangsmåter for pasienten.

Våre veterinærer etterstreber alltid å finne rett diagnose for ditt kjæledyr slik at rett behandling kan igangsettes så raskt som mulig.

smadyrsklinikken_003