fbpx

Poliklinikk

Poliklinisk behandling innebærer at undersøkelse og behandling foregår uten innleggelse av pasienten.

Det kan bestilles time for poliklinisk undersøkelse av alle problemer, men vaksinering, id-merking, HD- og AD-røntgen, hudproblemer, tannsteinfjerning,  mage- og tarmproblemer,  haltheter, og bittskader utgjør hovedtyngden av det polikliniske arbeidet på klinikken.

Vi vil ved poliklinisk undersøkelse  foreta en innledende undersøkelse for å få en oversikt over pasientens sykdomstilfelle og der det er behov starte behandling. Ved enkelte tilfeller trengs det lengre tid til utredningen, da anbefaler vi at pasienten stalles opp på klinikken for videre utredning eventuelt settes opp til ny utredningstime.

Vi har åpen poliklinikk mandag til fredag mellom 09.00 og 15.00 (timebestilling) og drop in mandag til fredag mellom 15.45 og 18.00.  Ta kontakt med klinikken dersom du ønsker å settes opp til time eller har spørsmål.

poliklinikk