fbpx

Vaksinering

Vaksiner er en viktig del av den årlige helsekontrollen her på Smådyrklinikken. Før vaksinen settes får dyret ditt en grundig klinisk undersøkelse for å avdekke eventuelle helseproblem som har oppstått siden forrige besøk.

En vaksine fungerer som en «nesten-infeksjon». Kroppen skal tro at den blir angrepet, slik at den utvikler immunitet mot den aktuelle sykdommen. Da er det viktig at man i utgangspunktet er helt frisk. Går pasienten på antibiotika eller har feber anbefaler vi som regel at man avventer noe med å gi vaksine.

Vaksinering er et av de viktigste forebyggende tiltakene mot sykdommer det ikke finnnes effektiv behandling mot. Dette er viktig for å forhindre alvorlig sykdom hos ditt dyr, men også for å holde det generelle smittepresset nede.

  • Den årlige vaksinen hunder får ved vår klinikk beskytter mot sykdommene valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirusinfeksjon og kennelhoste. Ingen av de nevnte sykdommene smitter til mennesker.
  • Den årlige vaksinen katter får ved vår klinikk beskytter mot felint herpesvirus, felint calicivirus og felint panleukopenivirus, populært kalt «kattepest» og «katteinfluensa». Ingen av de nevnte sykdommene smitter til mennesker.

Anbefalt vaksinasjon av hund er ved 8 og 12 uker, deretter en gang i året og anbefalt vaksinasjon av katt er ved 8, 12 og 16 uker siden en gang i året.

Bivirkninger etter gitt vaksine er sjeldne hos hund og katt. Den vanligste formen for bivirkning er en relativt ufarlig lokalreaksjon på injeksjonsstedet. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne, men det kan forekomme en anafylaktisk reaksjon som krever umiddelbar veterinærbehandling. En anafylaktisk reaksjon kommer nesten alltid i løpet av de første 20 minuttene etter en vaksinasjon.

Det finnes dessverre ingen vaksiner som garanterer fullstendig beskyttelse mot sykdom, og i tillegg finnes det enkelte alvorlige sykdommer det ikke finnes vaksiner mot. Det er derfor viktig å oppsøke veterinær raskt dersom dyret utvikler symptomer på sykdom selv om det er vaksinert. I tillegg bør man alltid unngå kontakt med syke og uvaksinerte dyr.

Enkelte sykdommer kan man vaksinere mot selv om det ikke gjøres rutinemessig i Norge. Hvilke sykdommer man velger å vaksinere mot avhenger av forekomst, tilgjengelighet på vaksinen og kost/nyttevurderinger. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål vedrørende dette.

smadyrsklinikken_014