Bestill time hos Smådyrklinikken

Da hører vi med deg som eier av hunden om dette er første gang hunden har hud eller øreproblemer, om du har byttet fôr i det siste eller om det har vært andre endringer i hundens miljø.

Som et ledd i en hudutredning tas det blodprøver, hårprøver, hudskrap og eventuelt biopsier av huden. Dette gjøres for å avklare om parasitter, bakterier, sopp eller hormonelle forstyrrelser er en underliggende faktor for hudproblemene.  Viser det seg at disse faktorene ikke er underliggende faktorer anbefaler vi at det utredes videre for en mulig allergi som årsak til symptomene. Dette gjøres ved at vi tar en blodprøve. Blodprøven sendes til Dr.Baddaky som er ledende i Norge på allergi og hudlidelser hos hund og katt.

Hunder kan på lik linje med mennesker reagere mot allergener (partikler) i omgivelsene sine. På den første innledende blodprøven foretar vi en screening. Her får vi informasjon om hunden reagerer på noen av hovedgruppene (husstøvmidd, lagermidd, tre og gresspollen) av allergener. I motsetning til hunder som ikke har allergi, reagerer immunforsvaret hos disse hundene med en overreaksjon mot vanlige allergener som finnes i omgivelsene. Hos hunder arter symptomene seg noe annerledes enn hos mennesker. Erfaringsmessig ser vi generell kløe, tilbakevendende ørebetennelser eller overdreven slikking mellom tærne hos disse hundene.

Studier har vist at så mange som 5- 10 % av alle hunder rammes av allergi, de fleste innen de har fylt 3 år. Allergi hos hund er en medfødt, genetisk lidelse og det anbefales derfor å ikke bruke disse hundene i avl.

Viser det seg at hunden får positivt utslag på blodprøven legger veterinæren opp en individuell behandlingsplan for hver enkelt hund avhengig av hvor hardt rammet hunden er. Denne omfatter generelt;

  • Vi anbefaler hos hunder som reagerer på husstøvmidd holdes unna steder i huset hvor det typisk er høyere forekomster av allergener. Derfor bør ikke hunden oppholde seg i rom med vegg til vegg teppe, i sofaer eller i senger. Soveplassen til hunden bør kunne vaskes hyppig. Godt egnet er Bia-bed som er laget av et materiale som lett kan rengjøres.
  • Sjamponering av hunden 1-2 ganger i uken. Vi anbefaler bruk av medisinsk sjampo som selges av veterinær. Disse sjampoene fjerner støv som legger seg i pelsen samt at de bygger opp huden og lindrer kløe.
  • Vi anbefaler i en periode på 8 uker at hunden går på en spesialdiett. Dette fordi enkelte hunder med allergi kan i tillegg reagere mot proteiner i fôret de får (fôrallergi/fôrintoleranse). Det finnes en rekke fôr på markedet som er spesiallaget for dette.  For eksempel Hill`s z/d eller Royal Canin Hypoallergenic.
  • Enkelte hunder blir også satt på antibiotikabehandling, kløestillende medisiner eller andre medikamenter der dette er nødvendig. Veterinæren gjør en vurdering om dette er nødvendig for din hund. Som en generell regel forsøker vi å holde bruk av antibiotika på et minimum. Dette gjelder særlig hos hunder med hudproblemer siden det ved hyppig bruk av antibiotika kan utvikle seg antibiotikaresistens. Vi vet erfaringsmessig at det i mange tilfeller ikke er behov for antibiotika dersom eier er flink til å følge med på utbrudd i huden og kommer før det utvikler seg infeksjon.

En tid etter innledende behandling settes hunden opp på kontroll. Her hører vi med deg som eier hvordan hunden har det, om kløen av avtatt eller om du som eier har andre spørsmål omkring hundens tilstand. Mange hunder responderer godt på den innledende behandlingen, men hos enkelte er det behov for ytterligere behandling i form av tabletter eller andre tiltak.

Allergi hos hund er dessverre en livslang lidelse som ikke kan kureres. Men ved god dialog og samarbeid mellom hundeeier og veterinær kan man i de fleste tilfeller holde lidelsen i sjakk og godt kontrollert. På den måten kan hunden fortsatt ha et langt liv med god livskvalitet.