Bestill time hos Smådyrklinikken

Chipmerkes (mikrochip)

Fra 3. juli 2011 er det påbudt med elektronisk identifikasjon (mikrochip) når hunden skal på utenlandsreise.
Mikrochipen settes inn av veterinær, hunden registreres deretter i et register som gjør det mulig å finne fram til eierens navn og adresse.

Pass

Dette er et dokument som gjør det mulig å identifisere dyret. Passet skal innholde informasjon om rabiesvaksinering,og årlige vaksiner samt echinococcosebehandling.

Rabiesvaksinering

Første vaksine kan tidligst gis fra 3 måneders alder. Minimumskravet er 1 vaksine minst 21 dager før reisen foretas.

Behandling mot echinococcose

Hunder som reiser inn til Norge skal i løpet av 1-5 dager (24-120 timer) før innreise ha blitt behandlet mot echinococcose (E.multilocularis) og dette må attesteres i hundens pass av veterinær. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.

Hunder som innføres direkte til Norge fra Finland, UK, Irland og Malta, er unntatt fra kravet om bendelormbehandling.Katt er også unntatt fra kravet om bendelormbehandling ved innførsel til Norge. 

Katter kan også smittes av bendelormen og overføre smitten videre til mennesker. Vi anbefaler derfor at katter som er utendørs og/eller i kontakt med andre dyr i land hvor bendelormen forekommer blir behandlet ved hjemreise til Norge.

Behandling mot parasitter (endo- og ektoparasitter)

Det stilles ingen krav i regelverket som krever at dyreeier behandler mot parasitter når de er på utenlandsreise, men det anbefales at du som dyreeier gir hunden behandling likevel. Dette på grunn av enkelte parasitter i utlandet kan gi alvorlig sykdom og i verste fall død hos hunden (Leishmanios, Hjerteorm, Babesiose m.m). En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet, det er videre dyreeierens ansvar å forebygge at hunden får alvorlige sykdommer.

På utenlandsreise med hund bør hunden beskyttes mot myggangrep og holdes innendørs ved skumring og natt, bruk myggnett om nødvendig.
En måte å forebygge disse sykdommene er gjennom behandling med Advocate og Bayvantic. Start behandlingen med Advocate en måned før avreise, gi deretter en behandling i måneden så lenge utenlandsoppholdet varer. Avslutt ikke behandlingen før en måned etter tilbakekomst. Bayvantic gis annenhver uke så lenge utenlandsoppholdet varer. Spør veterinæren din om resept for Advocate og Bayvantic før du drar på reise.

Det er viktig å merke seg at reglene varierer noe fra land til land (dette gjelder særlig land som ikke er med i EØS). Ved utreise fra enkelte land kreves det i tillegg karantene ved innreise til Norge igjen, for nærmere informasjon om dette se linker nedenfor.

Kilde: Mattilsynet