Bestill time hos Smådyrklinikken

Svulstene i juret hos katten kan være en enkelt kul, eller mer vanlig flere kuler på ett eller flere steder i jurområdet hos katten. De bakerste jurkjertlene blir oftest affisert.

Tegn som kan tyde på at svulstene er ondartet

  • Rask vekst
  • Ikke klare grenser mellom kul og friskt jurvev
  • Kulen ligger festet til underliggende vev
  • Kulen sprekker opp og begynner å væske

Det er ikke mulig å skille godartede fra ondartede jursvulster hos katt bare ved å se på den, det er mulig å ta en tynn nål og ta ut en liten celleprøve, men denne testen gir dessverre ikke alltid korrekt diagnose. På grunnlag av stor risiko for ondartet svulst hos katter anbefaler vi alltid å operere.

Velger man å operere katten gjøres dette enten ved nodulektomi (i de tilfellene hvor det bare er en kul) eller mastektomi (i tilfellene hvor det er flere kuler). Ved disse prosedyrene fjerner man svulstene samt et område rundt for å være sikker på at alle svulstcellene er fjernet. Man kan aldri være helt sikker på at man får med seg alle cellene og det vil alltid være en viss sjanse for at katten kan få jursvulster igjen.

Generelt har svulster under 2 cm i diameter en god prognose.

Det er videre viktig at man ikke venter for lenge med å operere katten. Venter man for lenge etter dyret har fått påvist jursvulster er det større fare for spredning til andre organer og i verste fall kan svulstene ha gått så langt at de ikke lar seg operere lengre (har blitt inoperable).