Bestill time hos Smådyrklinikken

Kastrering av hund kan skje ved hjelp av medikamenter eller i form av et operativt inngrep hvor testikler fjernes. Dersom man er i tvil om det er riktig å kastrere hunden, kan man forsøke medikamentell kastrering i en periode før kirurgisk kastrering utføres.

I Dyrevelferdsloven av 2010 § 9 gis det et generelt forbud mot å fjerne kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Likevel er det tillatt å kastrere når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller andre særlige grunner.
Kastrering er et operativt inngrep som fjerner reproduksjonsevnen hos hann- eller hunndyr. (Kastrasjon av hunndyr omtales ofte som sterilisering).

Eksempler på kastrering som følge av hensyn til dyrets helse:

  • Fjerning av livmor og eggstokker på en tispe med livmorbetennelse (pyometra).
  • Fjerning av livmor og eggstokker i forbindelse med operasjon av jursvulster.
  • Kastrasjon av hannhund som har prostataproblemer.

Kastrasjon av hensyn til dyrevelferd

Kastrasjon kan anbefales av hensyn til dyrevelferd hos enkeltindividet eller på populasjonsnivå.
Eksempler på individbasis:

  • Sterilisering av tisper som gjentatte ganger får uttalte former for innbilt svangerskap etter løpetid.
  • Kastrasjon av hannhunder som er veldig stresset pga forhold som kan relateres til reproduksjonsdrifter og hannlige kjønnshormoner.

Eksempler på populasjonsnivå:

Sterilisering og kastrasjon av katt anbefales generelt fordi det er et problem at kattebestanden er for stor. I områder hvor tettheten av katter blir for høy, er det økt risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer og slagsmål mellom kattene. Rutinemessig sterilisering/ kastrering av katter vil altså gagne dyrevelferden for arten

Kastrasjon kan foretas som følge av andre særlige grunner:

Eier og veterinær kan komme til enighet om at kastrasjon er det beste alternativet for hunden. Her kan det bl.a. tas hensyn til bruksmessige forhold, menneskers behov og bedret livskvalitet for hunden i hverdagen. Kastrasjon av førerhunder for at de skal kunne lede blinde er et eksempel hvor kastrasjon aksepteres av hensyn til bruksverdien hundene har og menneskers behov. Det kan også være aktuelt å kastrere en dominant hannhund som hele tiden forsøker å klatre på rangstigen i familien for å bedre familiesituasjonen og livskvaliteten til hunden. Kastrasjon for at hannhunder og tisper skal fungere uforstyrret i samme husholdning er et annet aktuelt eksempel.