Bestill time hos Smådyrklinikken

Dette medfører at hunder som er under medisinering eller annen behandling i hovedregelen ikke har lov til å starte i konkurranser eller på utstillinger. For en rekke legemidler er det etablert karenstider.

Karenstidene avgjør hvor lang tid det minst må gå før hunden kan starte etter en aktuell behandling. Det er viktig å merke seg at karenstidene er minimumstiden som må ha gått fra behandlingsslutt til en eventuell start på konkurranse eller utstilling. Det er mange forhold som virker inn på hvor raskt legemidler brytes ned og elimineres fra kroppen. Det vil derfor i noen tilfeller være anbefalt med et lengre opphold fra konkurranser enn den angitt karenstiden dersom man skal være sikker på at hunden ikke avlegger positiv dopingprøve. Dette er en vurdering som må gjøres i samråd med veterinær.

I tillegg til de legemidlene det finnes karenstider for, er det noen legemidler som ikke skal brukes til hunder som skal konkurrere i det hele tatt. Dette gjelder bla. anabole midler og noen opioider. Generelt skal hunder som starter i konkurranser være friske og medisineringsfrie. For hunder som er under langtidsmedisinering, er det mulig å søke om dispensasjon for å starte. Dette gjelder for eksempel for allergiske hunder og hunder med diabetes (sukkersyke) som er friske og velfungerende når de går på behandling.

Det er verdt å merke seg at Norsk Kennelklubbs antidopingreglement også gjelder for ulike fysikalske behandlinger som akupunktur og kiropraktikk. Generelt er karenstiden for slike behandlinger 4 døgn.

Eksempler på karenstider for vanlig brukte legemidler til hund:

  • Nsaids som Rimadyl og onsior tabletter: 14 døgn.
  • Glukokortikoider uten depoteffekt som Prednisolon tabletter: 14 døgn.
  • Antibiotika uten depoteffekt som synulox tabletter: 4 døgn.
  • Suprelorin implantat (kjemisk kastrering): 6 og 12 måneder for hhv. 4,7 og 9,4 mg implantat.

Karenstiden for vaksiner er 0 døgn. Det anbefales imidlertid at det vaksineres i godt tid før stevner og utstillinger. Dette er for at vaksinene skal få tid til å virke så hunden er beskyttet ved smitteeksponering, og med hensyn til at hunden ikke skal utsettes for unødig belastning i perioden rett etter vaksinering.

Lister over karenstider og fullstendig informasjon om antidopingregelverket finnes på nettsidene til Norsk Kennelklubb.

Eiere som har hunder de stiller ut eller bruker i konkurranser/prøver, oppfordres til å informere veterinæren om dette ved behov for behandling.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.