Bestill time hos Smådyrklinikken

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Det stilles omfattende krav til etterutdanning av både veterinærer, dyrepleiere og andre på klinikken.

Videre må klinikken ha gode HMS og hygienerutiner samt ha prosedyrer for all behandling som skjer på klinikken. Det stilles strenge krav til mulighetene for diagnostikk, behandling og den service som tilbys dyreeierne.

Sitat fra Tilsynsutvalgets rapport fra Smådyrklinikken i Haugesund:

«Klinikken synes å ha meget god faglig og generell standard, og det er lagt ned et imponerende arbeid for å oppnå dette. Både kursaktivitet og utstyr synes å gjenspeile vilje og ambisjoner om å tilby veterinærtjenester av høy kvalitet»


Sertifiseringen gis for to år, etter dette må man søke om fornyelse slik at man kontinuerlig holder seg på det faglige og kvalitetsmessige nivået som kreves for å være en sertifisert dyreklinikk. Per 01.2015 er det registrert 41 sertifiserte klinikker i Norge. Vi er den eneste sertifiserte dyreklinikken mellom Stavanger og Bergen.

Vi kan med glede meddele at vi i mars 2017 har fått ny resertifisering for 3 nye år.