Bestill time hos Smådyrklinikken

Du som dyreeier skal beskytte dyret mot fare og lidelse og sørge for at dyret blir ivaretatt på korrekt måte til enhver tid. Ifølge Dyrevernloven § 6 skal personer som eier dyr sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Det er ikke lov å la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig. Det er forbudt å dumpe dyrene.

Skaffer du deg et dyr, MÅ du ta høyde for de periodene i året du selv ikke kan passe dyret. Har du en plan for dyrepass av hunden eller katten mens familien skal på ferie?

Her er noen viktige ting du som dyreeier bør tenke på før ferien starter. Det er noen forskjeller mellom hunder og katter.

Hund

Skal hunden på kennel må du som eier bestille plass i god tid. Det er også viktig at kennelen er godkjent av Mattilsynet. Spør oss om råd dersom hunden din skal på kennel.

Skal hunden bli passet av familiemedlemmer eller lignende? For hunder som blir lett stresset kan det være en belastning å være på kennel. For disse kan det være bra om de får være hjemme i vante omgivelser. Kanskje har man noen som kan bo i huset med hunden mens dere er borte? Det er ikke tilstrekkelig at passer av hunden drar innom huset 1-2 ganger om dagen bare for å lufte og mate hunden.

Katt

Dersom dyreholder skal reise fra katten, skal ansvaret overlates til en annen kompetent person. For mange katter er det kanskje den beste løsningen å være hjemme i vante omgivelser. Katter trenger tilsyn og stell i ferien, men for kortere perioder (inntil 2 uker) informerer Mattilsynet at katten kan få noe mindre sosialisering og oppfølging enn vanlig. Det er viktig å understreke at katten skal ha mates og ha tilsyn hver dag samt ha menneskelig kontakt.

Du som katteier vurderer hvor mye din katt trenger av tilsyn. Har du en veldig kjælen, folkekjær katt kan det bli lange dager dersom dyrepasser bare er innom 1-2 ganger om dagen.

Er katten vant til å være mye inne eller er en ren innkatt må den få anledning til dette også når eier er på ferie. Innekatter trenger mer oppfølging enn katter som også oppholder seg ute. For katter som bare oppholder seg innendørs kan kennel være et godt alternativ.

Vi ønsker alle en trygg og god ferie!