Bestill time hos Smådyrklinikken

Mange av hundene som får fôrallergi vil få symptomer før ett års alder. Årsaken til fôrallergi er at immunsystemet overreagerer på komponenter i fôret. Som regel er det en overreaksjon mot proteiner i fôret.

Symptomer på fôrallergi er gjerne kløe som ikke viser årstidsvariasjoner. Kløen kan være lokalisert til enkelte områder på kroppen eller arte seg mer generelt. Områder med kløe er gjerne omkring ører, bein, i lyskeområdet, hode, nakke eller endetarmsåpningen.

Områdene med kløe kan være røde og/eller ha utslett med vabler. Hunden kan klø så mye at den får områder med lite pels, skorper, hyperpigmentering (mørkere hud enkelte steder) og fortykkelse av huden. Man ser ofte at disse hundene kan få sekundære bakterieinfeksjoner i huden, soppinfeksjoner samt ørebetennelser. Hunder med fôrallergi kan vise få eller mange av symptomene som er nevnt over.

Noen hunder har symptomer fra mage og tarm. Dette kan være perioder med oppkast og/eller diare eller luft i magen. Andre viser ingen symptomer fra mage og tarm.

Hos hunder der man har mistanke om fôrallergi er det viktig å utelukke andre ting som kan gi lignende symptomer. Både atopi (allergi mot hustøvmidd, pollen etc) og parasitter bør utelukkes.

Når hunden kommer inn på klinikken tar vi en helseundersøkelse og tar opp en grundig sykehistorie fra deg som eier. Det finnes ingen blodprøve som kan stille diagnosen fôrallergi, men det bør tas blodprøver for å utelukke andre underliggende sykdommer. Dersom det ikke er funn på blodprøver eller andre prøver settes hunden på et hypoallergent fôr. Dette fôret skal hunden stå på i minimum 6-8 uker, noen ganger lengre. I denne perioden er det viktig at hunden ikke får noe annet fôr, godbiter eller lignende. Dersom eier ikke klarer å være konsekvent med dette er det umulig å stille korrekt diagnose.

Er du som eier særlig dedikert kan man lage fôr fra bunnen av og introdusere en og en proteinkilde, men vi opplever ofte at dette er svært tidkrevende og vanskelig for eier å lage et fullverdig fôr til hunden. De fleste velger derfor hypoallergent fôr som er laget spesielt til hunder med feks fôrallergi.

Stabiliserer eller forsvinner kløen når hunden står på hypoallergent fôr, kan man foreta en såkalt provokasjonsfôring i samråd med veterinær. Da introduserer man en ny kjøttkilde eller karbohydratkilde  i tillegg til det hypoallergene fôret. Dersom hunden da får tilbakefall med kløe eller andre symptomer fra huden ila noen dager kan man si at hunden ikke tåler denne proteinkilden eller karbohydratkilden.

Noen hunder har behov for medisinsk behandling i tillegg til hypoallergent fôr. Det kan være shampobehandlinger, kløestillende midler og i perioder med sekundære bakterieinfeksjoner bør hunden settes på antibiotika. Vi er restriktive ved bruk av antibiotika da det er et stort problem både hos mennesker og dyr med antibiotikaresistens og det brukes bare dersom det er indikasjon for bruk. Derfor må veterinæren alltid undersøke hunden før de settes på noe form for medisinsk behandling.

De aller fleste hunder med fôrallergi kan leve fullverdige liv med lite symptomer fra huden dersom eier er motivert og hunden kommer inn til hyppige kontroller hos veterinær. Vi ønsker å veilede og hjelpe dere til å oppnå dette. Ta kontakt med klinikken dersom du har spørsmål omkring fôrallergi hos hund.