Bestill time hos Smådyrklinikken

Det er mye å sette seg inn i den første tiden når man får valp. Noen har aldri hatt hund før, andre er erfarne hundeeiere mens andre har hatt valp sist for mange år siden. I denne artikkelen vil vi informere om hva som bør gjøres det første året av vaksiner, ormebehandlinger og andre undersøkelser. Nederst i artikkelen finner du en huskeliste på hva og når ting bør gjøres. Les også mer her om atferd og gode tips og råd i den første valpetiden.

Vaksiner

Generelt sett er smittepresset lavt i Norge og mange er flinke til å vaksinere hundene sine. Sykdommene vi rutinemessig vaksinerer mot/for i Norge er alle alvorlige, smittsomme sykdommer som i verste fall kan gi livstruende sykdom og død hos hunden. Vaksinene vi bruker på klinikken gir svært sjelden bivirkninger, men man bør ta det rolig de første par dagene etter gitt vaksine.

Parvovirus

Noen oppdrettere gir vaksine ved 8 ukers alder før valpen kommer til sitt nye hjem. Andre leverer valper som ikke har fått vaksinen ennå. Hva man velger å gjøre avhenger litt på smittepress på kennelen, omgang med andre hunder og tidligere problemer med parvovirus i kennelen.

DHPPi

DHPPI er en vaksine mot valpesyke, smittsom leverbetennese, parvovirus og parainfluensavirus. Vaksinen gis ved 12 ukers alder samt nye anbefalinger anbefaler at det gis en ny vaksine med DHPPi også ved 16 ukers alder. Vi foretar en helseundersøkelse av valpen og hører med deg som eier om hvordan det går med dere. Vi informerer om tips og råd til hvordan dere kan øve på god håndtering og samspill med valpen. Som en generell anbefaling til alle hundeeiere anbefaler vi kurs. Dette gjelder for den mest uerfarne til mer erfarne hundeeiere. Selv om man tidligere har hatt valp, har man aldri hatt denne valpen og alle hunder er individer som bør ses og håndteres individuelt.

Vi anbefaler at valpen kommer inn på en helsekontroll når den er 6 mnd. Da ser vi særlig på bitt, tannfelling og hører hvordan det går med håndtering og atferd.

Ny vaksine med DHPPi gis ett år etter første DHPPi vaksine er gitt, som regel er dette ved 15 mnds alder. Etter dette er det årlige revaksiner for å opprettholde beskyttelsen mot sykdom.

Rabiesvaksine

Enkelte ønsker å reise utenlands med hunden. For alle land bortsett fra Sverige, må man vaksinere hunden mot rabies. Dette kan gjøres tidligst ved 12 ukers alder. Ny vaksine gis etter 12 mnd. Etter dette kan man gi vaksine hvert tredje år.

Ormekur

Vi anbefaler at alle valper får ormekur ved 2, 4, 6 og 8 ukers alder. Deretter må du som valpeeier gi ormekur ved 3 og 6 mnd alder. Ormemiddel til hund er reseptbelagte og resept må skrives ut av veterinær.

ID merking med chip

Mange oppdrettere chipmerker valpen før den drar til sine nye eiere, andre ganger må du som eier ID-merke hunden. Vi anbefaler at alle ID-merker hunden. Da får din hund sitt individuelle chipnummer som følger hunden resten av livet. På den måten kan både politi, Falken og alle veterinærer lese av chipen og finne deg som eier i det nasjonale registeret.

Dette er særlig viktig dersom hunden stikker av og det skjer en ulykke. Er hunden merket kan vi med en gang finne deg som eier og informere deg når hunden ankommer klinikken.

HD og AD røngten

Norsk kennelklubb (NKK) har krav om at enkelte raser skal ha røntgen av hofter (HD) og andre raser skal både ha røntgen av hofter og røntgen av albuer (AD). For AD må hunden være minimum 12 mnd når bildene blir tatt. Dette gjelder alle raser. For HD må de fleste hundene være 12 mnd, men for enkelte store raser som bullmastiff, grand danois, newfoundlandshund og andre store raser må disse være 18 mnd når HD bilder blir tatt. Les mer på NKK sine sider om HD og AD røntgen.

Huskeliste etter du har fått valpen

  • 2 mnd: evt vaksine hos oppdretter, idmerking hos oppdretter og ormekur
  • 3 mnd: vaksine med DHPPi, evt id-merking og ormekur
  • 4 mnd: vaksine med DHPPi
  • 6 mnd: helsesjekk på klinikken (ingen vaksine gis) og ormekur
  • 12 mnd: HD (på mellomstore raser) og AD (på de raser det kreves)
  • 18 mnd: HD røntgen på store raser

Vi ønsker det lykke til og gleder oss til å se deg og din nye valp på klinikken!