Bestill time hos Smådyrklinikken

Katteholdet i Norge har endret seg mye de siste årene til hva som anbefales og bør gjøres slik at din katt kan få de beste forutsetningene for et langt og sunt liv. Det har tidligere vært vanlig å levere kattungene til nye eiere når de er 8 uker. Dette anbefales IKKE da det er viktig at kattungen får tilbringe nok tid med sin mor slik at den blir best rustet mentalt og fysisk på livet som kommer. Vi anbefaler at alle kattunger blir med sin mor til den er 12 uker.

I denne artikkelen vil vi informere om hva som bør gjøres det første året av vaksiner, ormebehandlinger og andre undersøkelser. Nederst i artikkelen finner du en huskeliste på hva og når ting bør gjøres.

Vaksiner

Generelt sett er smittepresset lavt i Norge, men det finnes sykdommer som man bør vaksinere katten mot. Et eksempel på sykdom vi vaksinerer mot er kattepest som er en alvorlige, smittsom sykdom som i verste fall kan gi livstruende sykdom og død hos katten. Vaksinene som gis er trygge og gir sjelden bivirkninger og gir god beskyttelse mot sykdom.

Purevax RCP(vaksine mot kattepest, rhinotrakeittvirus og calicivirus)

Vaksinene gis ved 12 ukers alder. Vi foretar en helseundersøkelse av kattungen og hører med deg som eier om hvordan det går med dere. Vi gir tips til hva man bør være obs på i denne første tiden. Enkelte planter er for eksempel giftige for katten samt lek og svelging av nål og tråd er noe man bør være oppmerksom på.

Ny vaksine med Purevax RCP gis 3-4 uker etter første vaksine er gitt. Etter dette er det årlig vaksinering med helsesjekk som er anbefalt.

Ormekur

Vi anbefaler at alle kattunger får ormekur ved 2, 4, 6 og 8 ukers alder. Deretter ved 3 mnd og 6 mnd alder. Videre bør katten gis ormekur opptil 3-4 ganger i året dersom du har en ivrig jeger. Hos andre er det nok med 1-2 ganger i året. Alle ormemidler til katt er reseptbelagte og resept må skrives ut av veterinær.

ID merking med chip

Det har heldigvis blitt mer og mer vanlig med ID-merking av katten. Vi har sett en stor økning av eiere som ønsker dette. Det er gledelig! Katten får en mikrochip rett under huden. Slik får den sitt individuelle chipnummer som følger katten resten av livet. På den måten kan både politi, Falken og alle veterinærer lese av chipen og finne deg som eier i det nasjonale registeret. Vi pleier også som regel å tatovere katten i det venstre øret med bokstavene ”ID” slik at finnere av katten blir ekstra oppmerksom på at dette er en katt som har eier.

Ulykker skjer dessverre fra tid til annen, dette er særlig vanlig hos katter som oftest er ute uten tilsyn og som ferdes på gater og veier om natten. Skulle noe skje med din katt kan vi finne deg som eier med en gang katten kommer til klinikken.

Kastrasjon og sterilisering

Vi anbefaler at alle katteeiere kastrerer eller steriliserer katten sin. Dette er for å forebygge at uønskede kattunger blir født. I Norge har vi altfor mange katter som ikke har hjem. Vi anbefaler at katter kastreres/steriliseres ved 6 mnd alder. Det er videre anbefalt at katten holdes utelukkende innendørs til den er kastrert/sterilisert.

Ved å kastrere hannkatten din unngår du at hunnkatter uten noe hjem blir drektige. I tillegg gjør det at særlig hannkattene blir med stedbundet, markerer mindre og sloss mindre.

Huskeliste etter du har fått kattungen

  • 3 mnd: vaksine og ormekur
  • 4 mnd: vaksine
  • 6 mnd: kastrering/sterilisering, ID-merking og ormekur
  • 16 mnd: vaksine

Vi ønsker det lykke til og gleder oss til å se deg og din nye kattunge på klinikken!