Bestill time hos Smådyrklinikken

På vinteren bør katter som er vant til å være ute fortsatt få lov til dette, men de må ha mulighet til å gå inn etter kort tid dersom de ønsker dette. De fleste katter i Norge lever både inne og ute og trenger gradvis å venne seg til kaldt vær slik at pelsen kan omstille seg til et kaldere klima.

Toleransen for kulde varierer på rase, alder og generell helsetilstand. Eldre individer vil ha lavere toleranse for kulde dersom de har andre lidelser i for eksempel bevegelsesapparatet eller andre skader. Ha dette i bakhodet når katten slippes ut i kulden. Man må også passe på at vannkilder ikke fryser dersom katten drikker vann ute. Bruk helst ikke skåler av metall. Disse kan gi forfrysningsskader på tungen.

Se etter tegn

Tegn på nedkjøling hos katter kan være skjelving, stive muskler og slapphet. Er katten nedkjølt er det viktig med gradvis oppvarming hos veterinær. Ører, hale, kjønnsorganer og poter er utsatte for frostskader. Dersom du mistenker at katten din har fått frostskader skal man ikke forsøke å gni huden varm. Dette kan i verste fall skape større skader hos katten. Oppsøk veterinær ved mistanke om at katten er nedkjølt eller har frostskader.

Katteluke gir katten en fin mulighet til å bestemme selv når den vil være ute og inne. Det finnes katteluker med chipavleser som bare slipper din katt inn dersom den er id-merket. Id-merking av katt anbefales på generelt grunnlag, og særlig om vinteren dersom Pus vandrer avgårde for å finne en varm plass å legge seg eller går seg bort.

Dersom man ikke har katteluke bør katten ha mulighet til å varme seg ute på en tørr og lun plass med tak i de periodene den er ute.

Hilsen alle oss på Smådyrklinikken