Bestill time hos Smådyrklinikken

En hund vil i nesten alle situasjoner vise signaler før hun/han knurrer eller biter. Er du flink å lese disse signalene kan en unngå at hunden biter. En hund som føler seg truet eller er stresset vil gi ganske mange signaler før den evt. trekker seg vekk eller i verste fall biter. Det er lurt å lære seg de tidlige signalene sånn at en unngår å presse hunden. Har hunden tidligere prøvd å gi signaler i en stresset situasjon uten å få respons vil den ofte «hoppe over» de tidlige signalene.

Tidlig i en stresset situasjon vil hunder vise signaler for å dempe situasjonen:

  • Gjesping
  • Blinker oftere
  • Slikker seg rundt munnen.
  • Snur hodet vekk fra situasjonen
  • Noen ganger vil hunden gå vekk fra situasjonen snuse, grave og vise interesse for andre ting i miljøet.

Er hunden i bånd eller i en situasjon hvor den ikke kan gå vekk vil mange hunder:

  • Krype sammen
  • Ha halen mellom bena,
  • Stå med hodet lavt og ørene bakover.

En presset hund vil tilslutt bli helt stiv i kroppsspråket, stirrer gjerne rett frem og slikker seg rundt munnen. Presser du hunden når den viser disse tegnene og hunden ikke har mulighet for å gå bort fra situasjonen vil den kunne knurre, snappe og i verste fall bite. Det er derfor viktig for deg som eier å kunne lese hundens signaler før hunden kommer så langt. Det er vårt ansvar som hundeeiere å unngå at hunder havner i situasjoner hvor de føler seg presset.

Vi har ansatte på klinikken som har tatt etterutdanning innen atferd. Ta kontakt dersom du ønsker en konsultasjonstime for problematferd.