Bestill time hos Smådyrklinikken

Tidspunkt for felling av melketenner varierer noe fra hund til hund. Størrelse på hunden, rase og lignende kan innvirke på dette. Som en generell regel bør store raser ha felt melketennene til de er 6 mnd, mindre raser bør ha felt melketennene til de er senest 7 mnd. Hos de fleste hunder går dette av seg selv, men hos enkelte faller ikke melketennene ut som de skal. Dette er særlig gjeldende på små hunder, for eksempel chihuahua, men kan forekomme hos alle hunder i alle størrelser.

Som en regel skal melketennene falle ut før man ser den permanente tannen kommer fram i tannkjøttet. Ser man at det blir to tenner som står veldig tett, for eksempel ved hjørnetennene er det stor sannsynlighet for at melketannen ikke har falt ut som den skal. For hunden kan det gi problemer når melketannen ikke faller ut som den skal. De permanente tennene til hunden i underkjeven (hjørnetennene) kommer opp på innsiden av melketannen. Dersom melketannen ikke har falt ut på rett tidspunkt kan det føre til at den permanente tannen blir presset mot midten av kjeven og komme opp i feil plassering. Feilstillingen kan føre til at den permanente tannen presser opp i ganen, gir smerter til hunden hver gang den tygger og kan i verste fall skape hull fra munnen og opp i nesen. Som man kan se på bildet under har den permanente tannen til høyre i bildet blitt presset inn mot midten. Til venstre i bildet har hunden allerede mistet melketannen og den permanente tannen har kommet opp i normal plassering.

melketannbilde3

Det er derfor viktig at du som eier følger godt med på tennene til hunden når de er i tannfelling slik at du kan oppdage tidlig dersom melketennene ikke faller ut som de skal. Får man trukket persistente melketenner på et tidlig tidspunkt kan dette forebygge mange av de problemene som kan oppstå. Vi anbefaler alle å komme inn til 6 mnd kontroll av hunden. En viktig del av denne kontrollen er å sjekke bittet til hunden og se om tannfellingen har gått som den skal. Ser du som eier at hunden har dobbelt tannsett også før 6 mnd kontrollen bør du ta kontakt med veterinær som kan se på det.

Andre problemer som kan oppstå er at melketennene brekker og nervekanalen inni blir eksponert. Denne nervekanalen blir da mer utsatt for infeksjon med påfølgende tannbyll som i verste fall kan gi irreversible skader på den permanente tannen som ennå ikke har brutt fram. Har din valp brukket en melketann bør den ses på av veterinær som kan vurdere om den bør trekkes eller ikke.

Ta kontakt med klinikken dersom du har spørsmål omkring tannhelsen til din valp.