Bestill time hos Smådyrklinikken

Ved en CT-undersøkelse tas det en rekke (vanligvis flere hundre) tverrsnittbilder av kroppen. Den store fordelen med CT er at veterinæren får detaljerte bilder av de enkelte strukturene.

Kroppens vev kan undersøkes i tre ulike plan i stedet for to som ved vanlig røntgen og vi kan dermed se ting vi ikke kan se ved en vanlig røntgenundersøkelse. CT er et godt hjelpemiddel for å stille diagnoser, kartlegge sykdomsutbredelse eller for å vurdere effekt av en behandling. 

CT blir ofte brukt i undersøkelser ved mistanke om sykdom i nervesystemet, nese og bihuler og ved rygg-og skjelettsmerter. I tillegg kan CT brukes til å undersøke for spredning av kreft i buk og brysthulen. CT er et verdifullt verktøy for veterinæren. Vi får et bedre bilde ved for eksempel kompliserte beinbrudd med mer, noe som igjen forbedrer planleggingen av det operative inngrepet som gir bedre resultater for dyret. 

 

Hva skjer under en CT-undersøkelse 

Ved en CT-undersøkelse er det viktig at dyret ligger helt stille og må derfor i narkose under undersøkelsen. Ettersom hunden eller katten skal i narkose må dyret være fastet i minst 6 timer før undersøkelsen. På eldre dyr kan det være aktuelt å sjekke blodverdier før de legges i narkose for å vurdere blant annet nyrefunksjon. Tiden for selve CT- undersøkelsen varierer fra 15 minutter til 1 time avhengig av hvilke områder som skal undersøkes.   

Vi bruker spesialister i Storbritannia som avleser bildene. Bildene overføres via internett og vi får svar i løpet av 1-3 dager. Ved akutte tilfeller kan vi få svar innen 4 timer.