Bestill time hos Smådyrklinikken

Ved hjelp av ultralyd er det mulig å danne bilder av de indre organene i kroppen, for eksempel en sykdomstilstand i mage og tarm, livmor med et foster, eller et hjerte som slår.

En ultralydundersøkelse innebærer ingen smerte for dyret, men vi sederer i noen tilfeller pasienten, da vi er avhengig av en rolig pasient for å få et godt bilde.

Ultralyd er et godt hjelpemiddel i undersøkelser av:

  • Sykdomstilstander i mage og tarm. Det kan avdekke forandringer i tarmvegg og fremmedlegemer i mage og tarm
  • Mulig drektighet hos tisper og hunnkatter eller ved mistanke om sykdom i livmoren
  • Ved mistanke om urinveisinfeksjoner eller sykdom i blæren
  • Ved mistanke om forandringer i bukhulens øvrige organer
  • Ved mistanke og monitorering av hjertesykdommer

Ved undersøkelse av hjerte er ultralyd et svært godt hjelpemiddel. Vi prøver å gjøre dette i våken tilstand da det gir det beste bildet av hjertets funksjon. Det kan avdekke forsnevringer i utførselsgangene fra hjerte, fortykket hjertemuskel eller lekkasje i hjerteklaffene, og er et viktig hjelpemiddel for å bestemme når man skal iverksette behandling.

Ved hjelp av ultralyd kan man ta ut celler og små organprøver fra organer i bukhulen og brysthulen, og på den måten komme nærmere en riktig diagnose og rett behandling.

Pasienten settes opp til ultralyd etter innledende helseundersøkelse på Smådyrklinikken i Haugesund eller etter henvisning fra innsendende veterinær.