Bestill time hos Smådyrklinikken

Poliklinisk behandling innebærer at undersøkelse og behandling foregår uten innleggelse av pasienten.

Det kan bestilles time for poliklinisk undersøkelse av alle problemer, men vaksinering, id-merking, HD- og AD-røntgenhudproblemer, tannsteinfjerning, mage- og tarmproblemer, haltheter og bittskader utgjør hovedtyngden av det polikliniske arbeidet på klinikken.

Ved polikliniske undersøkelser vil vi foreta en innledende undersøkelse for å få en oversikt over pasientens sykdomsbilde og, ved behov, starte behandling. Ved enkelte tilfeller trengs det lengre tid til utredningen. Da anbefaler vi at pasienten stalles opp på klinikken for videre utredning eventuelt settes opp til ny time for videre utredning av helseproblemene.

Polikliniske behandlinger gjøres enten på dagtid ved timebestilling eller ved drop-in konsultasjoner på ettermiddager.