Bestill time hos Smådyrklinikken

Ved Smådyrklinikken i Haugesund utfører vi en rekke ulike operasjoner. Alt fra å fjerne små kuler, kastrering og sterilisering av hund, katt, kanin og marsvin til større operasjoner i brysthule og buk.

Under operasjonen ligger pasienten i full narkose. Vi legger stor vekt på at narkosen skal være så sikker som mulig og har derfor alltid en dyrepleier med videreutdanning i anestesi og smertebehandling til stede både før, under og etter operasjonene. Operasjonene skjer i gassnarkose. Pasienten intuberes først. Dette gjøres ved at en liten tube føres ned i luftrøret som oksygen og narkosegass går gjennom. Pasienten overvåkes kontinuerlig under hele narkosen og vi følger med på hjerterytme, respirasjonsfrekvens og narkosedybden.

Smertebehandling av pasienten begynner allerede før operasjonen når pasienten sederes og videreføres etter operasjonen i form av tabletter som gis i dagene etter. Lengden på smertebehandlingen bestemmes av type operasjon, pasientens alder og generelle helsestatus.

Alle pasienter som har gjennomgått en operasjon på Smådyrklinikken i Haugesund anbefales å komme på kontrolltime noen dager etter selve operasjonen. Dette er for å se at sårhelingen skjer som den skal og at pasienten kommer seg fint etter operasjonen. Under kontrolltimen ser en veterinær over dyret og hører med deg som dyreeier hvordan dagene etter operasjonen har gått. Dagen etter særlig omfattende operasjoner foretar vi en telefonkonsultasjon til deg som dyreeier. Dette gjøres for at du som dyreeier har muligheten til å spørre om ting du lurer på og for å høre hvordan det går med pasienten.

Pasienter blir satt opp til operasjoner enten etter innledende helseundersøkelser på Smådyrklinikken i Haugesund eller etter henvisning fra annen veterinær.

Skal kjæledyret ditt inn til undersøkelse eller operasjon i narkose hos oss? Da er det noen ting som er lurt å tenke på dagen før og samme dag. Les mer her.