Bestill time hos Smådyrklinikken

Indremedisin innebærer sykdommer i indre organer i form av hjerne, urinveier, reproduksjonsorganer, tarm, lunger, lever, hjerte , bukspyttkjertel og alle øvrige organer.

Ved sykdom hos våre kjæledyr er vi avhengig av en grundig sykdomshistorie, såkalt anamnese fra eier. Denne omfatter spørsmål om varighet, utvikling og grad av sykdom i tillegg til opplysninger om tidligere sykdom, medisinering, fôring, drikkelyst, avføring og urinering.

Ut fra disse opplysningene og en generell klinisk undersøkelse gjør veterinæren en vurdering av anbefalt videre utredning og behandlingsplan. Videre undersøkelser kan omfatte  blodprøver, urinprøver, røntgenbilderultralyd eller biopsier.

All videre undersøkelse og behandling  gjøres i samråd med eier. Veterinæren informerer om hva som bør gjøres for så å gi et kostnadsoverslag og videre  diskutere alternative utredning og behandlingsplaner for pasienten.

Våre veterinærer etterstreber alltid å finne rett diagnose for ditt kjæledyr slik at rett behandling kan igangsettes så raskt som mulig.