Bestill time hos Smådyrklinikken

Noen sykdommer har svært like symptomer uavhengig av alvorlighetsgrad. I mange tilfeller er vi derfor avhengig av å ta prøver i form av blodprøver, urinprøver, avføringsprøver og/eller celle- og vevsprøver for å stille riktig diagnose.

Smådyrklinikken i Haugesund har et godt utstyrt laboratorium. De fleste blodanalyser, urinanalyser og prøver av pels og hud kan vi gjøre på eget laboratorium ved hjelp av blodanalysemaskiner og mikroskop. Vi kjører progesteronmålinger av hund på eget laboratorium. I tillegg benytter vi oss av eksterne laboratorier for analyser vi selv ikke utfører og for kvalitetssikring av egne analyser. Vi ser i stor grad på celleprøver selv, før de eventuelt sendes videre til eksternt laboratorium dersom vi er i tvil om diagnose. Vevsprøver og bakteriologiske prøver sendes til laboratorier i Norge, USA, England og Tyskland.