Bestill time hos Smådyrklinikken

Det finnes en lang rekke årsaker til hudproblemer hos hund og katt. De vanligste årsakene er allergi, parasitter, infeksjoner, hormonelle forandringer og kreft. Huden har et ganske likt reaksjonsmønster uavhengig av årsak til problemet, noe som gir svært like symptomer for svært ulike årsaker. Ved Smådyrklinikken i Haugesund anbefaler vi en grundig undersøkelse av pasienter med hudproblemer.

Ved undersøkelse av en pasient med et hudproblem er en god sykdomshistorie svært viktig for oss. Vi bruker derfor god tid i starten av konsultasjonen og hører med deg som eier om sykehistorien til pasienten. Alder ved oppstart av symptomer, grad av kløe, fôring og tidligere behandling samt effekt av denne er alle viktige opplysninger for oss.

Vi anbefaler en grundig undersøkelse av pasienter med hudproblemer. En av våre veterinærer har videreutdannelse innenfor hudlidelser hos hund og katt. Det er alltid ønskelig å finne den underliggende årsaken til hudproblemene og ikke bare behandle symptomene. Helseundersøkelsen innebærer en generell klinisk undersøkelse med spesiell vekt på hud, ører og mikroskopisk undersøkelse av hudskrap og hår. Videre anbefales det i enkelte tilfeller blodprøver med hensyn til allergi, stoffskiftefunksjon og andre hormonelle ubalanser. Uttak av små hudbiter (biopsier) kan også gi oss god informasjon om årsaken til hudproblemet.

I mange tilfeller vil undersøkelsen føre til oppstart av medikamentell behandling. Mange hudlidelser har behov for flere oppfølgingstimer for å optimalisere behandlingen. Ved kontrolltimer hører vi hvordan effekten av behandlingen er og om behandlingen må endres eller forlenges.