fbpx

Ultralyd

Ved hjelp av høyfrekvente lydbølger (ultralyd) er det mulig å danne bilder av de indre organene i kroppen. Ultralydundersøkelser virker ved at lydbølger sendes ut og kastes tilbake til et måleapparat, en scanner. Alt avhengig av hva disse lydbølger treffer, sender de forskjellige signaler tilbake. Slik kan de danne et bilde av for eksempel en livmor med et foster, eller et hjerte som slår.

En ultralydundersøkelse innebærer ingen smerte for dyret, men vi sederer i noen tilfeller pasienten, da vi er avhengig av en rolig pasient for å få et godt bilde.

Ultralyd er et godt hjelpemiddel i undesøkelser av:

  • Sykdomstilstander i mage og tarm. Det kan avdekke forandringer i tarmvegg og fremmedlegemer i mage og tarm.
  • Mulig drektighet hos tisper og hunnkatter eller ved mistanke om sykdom i livmoren.
  • Ved mistanke om urinveisinfeksjoner
  • I tilfeller med kroniske diareer og ellers når en mistenker forandringer i bukhulens øvrige organer.

Ved undersøkelse av hjerte er ultralyd et svært godt hjelpemiddel. Vi prøver å gjøre dette i våken tilstand da det gir det beste bildet av hjertets funksjon. Det kan avdekke forsnevringer i utførselsgangene fra hjerte, fortykket hjertemuskel, lekkasje i hjerteklaffene og er et viktig hjelpemiddel for å bestemme når man skal iverksette behandling.

Ved hjelp av ultralyd kan man ta ut celler og små organprøver fra organer i bukhulen og brysthulen og på den måten komme nærmere en riktig diagnose og rett behandling.

Pasienter settes opp til ultralyd etter innledende helseundersøkelse på Smådyrklinikken i Haugesund eller etter rekvisisjon fra innsendende veterinær.

ultralyd