fbpx

Endoskopi

Endoskopi er en medisinsk prosedyre for å undersøke indre deler av kroppen (tarm, spiserør, mage) ved hjelp av et spesialkonstruert instrument kalt endoskop.

Undersøkelsen foretas med en fleksibel eller stiv tube (endoskopet) som føres inn gjennom en kroppsåpning, som regel spiserøret. Undersøkelsen foretas alltid i full narkose med assistanse av en dyrepleier for å gi en trygg og sikker undersøkelse av ditt dyr. Endoskopet gjør det mulig å få svært gode bilder av dyrets indre på en lite invasiv måte samt at man kan ta vevsprøver fra organene dersom det er behov for det. Videre kan endoskopet i enkelte tilfeller være et godt hjelpemiddel til å fjerne fremmedlegemer i spiserør og magesekk.

Smådyrklinikken i Haugesund har videre utstyr for endoskopi av tarmkanalen. Ved en rekke kroniske lidelser som viser seg med oppkast og diare kan vi komme mye nærmere en sikker diagnose ved hjelp av endoskopi og uttak av små vevsbiter fra magesekken, tynntarm og tykktarm. Vi har også små stive skop som muliggjør undersøkelse og prøvetaking av nesehulen og blæren.

Pasienten settes opp til endoskopiundersøkelse etter henvisning fra andre veterinærer eller etter innledende undersøkelser på Smådyrklinikken i Haugesund. Avhengig av prosedyren som skal foretas må pasienten fastes i kortere eller lengre perioder.

smadyrsklinikken_021