fbpx

Operasjoner

Ved Smådyrklinikken i Haugesund utfører vi en rekke ulike operasjoner. Alt fra å fjerne små kuler, kastrering og sterilisering av hund, katt, kanin og marsvin  til større operasjoner i brysthule og buk.

Under operasjonen ligger  pasienten i  full narkose.  Vi legger stor vekt på  at narkosen skal være så sikker som mulig  og har derfor alltid en dyrepleier med videreutdanning i anestesi og smertebehandling tilgjengelig.  De fleste operasjoner skjer i gassnarkose. Pasienten må da intuberes først. Dette gjøres ved at en liten tube føres ned i luftrøret som oksygen og narkosegass går gjennom. Pasienten overvåkes kontinuerlig under hele narkosen og vi følger med på hjerterytme, respirasjonsfrekvens og narkosedybden.

Smertebehandling i forbindelse med operasjoner begynner før inngrepet i form av en injeksjon eller smerteplaster og videreføres i de aller fleste tilfeller postoperativt med tabletter og eventuelt smerteplaster som pasienten får med seg hjem.

Alle pasienter som har gjennomgått en operasjon på Smådyrklinikken i Haugesund anbefales å komme på kontrolltime noen dager etter selve inngrepet. Dette er for å se at sårhelingen skjer som den skal og at pasienter kommer seg fint etter operasjonen. Under denne kontrolltimen ser en veterinær over dyret og hører med deg som dyreeier hvordan dagene etter operasjonen har gått. Dagen etter særlig omfattende operasjoner foretar vi en telefonkonsultasjon til deg som dyreeier. Dette gjøres slik at du som dyreeier har muligheten til å spørre om ting du lurer på og for å høre hvordan det går med pasienten.

Pasienter blir satt opp til operasjoner enten etter innledende helseundersøkelser på Smådyrklinikken i Haugesund eller etter rekvirering fra annen veterinær.

smadyrsklinikken_035